Yritys elää ympäristön ehdoilla

Vuonna 1989 perustettu Kaucon Oy toimii Pohjois-Karjalan Kontiolahdella, 6-tien varrella, Uuron teollisuusalueella.

1980-90 -lukujen vaihteessa yritys keskittyi metallisten nestekonttien valmistamiseen. Myöhemmin toiminta laajeni muovi- ja kiintojätekontteihin.

Erityisesti ongelmajätteiden kuljetukseen tarkoitettujen konttien valmistus aloitettiin, kun viralliset kuljetusmääräykset alkoivat edellyttää ongelmajäteastioilta tyyppihyväksyntää.

Kaucon Oy on kehittänyt vuodesta 1989 lähtien omaa mallistoaan konttisovelluksille. Kehitystyön taustalla on ollut käytännönläheinen yhteistyö ongelmajätelaitoksen sekä sopimuskerääjien kanssa.

Yhteistyö alan toimijoiden kanssa on vahvistanut tuotekehitystä sekä parantanut kustannustehokkuutta ja ympäristöarvojen huomioimista. 

Ympäristö ja turvallisuus ovat tuotteidemme kulmakivet. ”Transport of Dangerous Goods”, vaarallisten aineiden ”oranssi kirja”, ja VAK-säädökset vaarallisten aineiden kuljetuksista ohjaavat toimintaamme, kun kehitämme ympäristöä säästäviä ja suojelevia tuotteita.

© Kaucon Oy   |   Verkkosivusto Adelen ja atFlow Oy